การอบรมระบบ SBMLD ในการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)ได้จัดการอบรมความรู้ในระบบ SBMLD ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์