โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล โดยได้รับเกียรติจากนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมทำบุญสำนักงานเทศบาลนครตรัง เนื่องในวันปีใหม่ 2564 และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ นายอภิชิต วิโนทัย อดีตนายกเทศมนตรีนครตรัง ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง ( 26 ธันวาคม 2563)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี รุ่นสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(Covid -19)