โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล โดยได้รับเกียรติจากนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด