รอบรั้วเทศบาล 6(วัดตันฯ)

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณหน้าเสาธงในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

งานพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รุ่น สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ในสถานะกาณร์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid -19) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563