ประกาศ​โรงเรียนเทศบาล​ 6​ (วัดตันตยาภิรม)​ เรื่อง​ แนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)​ ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563