กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

นักเรียนเทศบาล​ 6 (วัดตันตยาภิรม)​ เข้าร่วมการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ​(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)​ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ​ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง