กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2563 ภายได้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19)